Drž se rovně! (A máš napůl vyhráno)

Když stojíte rovně, máte už téměř vyhráno! Sebehezčí oblečení by nebylo nic … bez Vašeho vzpřímeného postoje.
Několik dobrých doporučení ode mne jako od instruktorky jógy:
Držení těla a poté následná chůze je charakteristické pro každého člověka a vyjadřuje jeho vnitřní stav. Pevné, vzpřímené držení představuje člověka pevného, plného sil. Ladnost pohybů vyjadřuje vnitřní harmonii a pohodu. Pokleslé držení zvěstuje únavu a tíhu problémů, které nás sužují.
Obvykle si ani neuvědomujeme, jak obsažným komunikačním prostředkem je výraz našeho těla. Sdělujeme jím mnoho informací beze slov – gesty, postojem a pohybem. Např. jsme-li schouleni do sebe – ramena svěšená dopředu, kulatá záda, břicho a pánev povolené – vnímají nás ostatní lidé jako „uzlík“, v němž je veškerá energie stažená dovnitř. Uzlík působí jako něco, co ostatní míjejí bez povšimnutí nebo do něho narážení, protože z něj necítí sílu.  Stojíte-li takto v obchodě u pultu, nevnímá vás dostatečně ani prodavačka. Nedělá to schválně, prostě vás neregistruje.
Jsme-li přirozeně vzpřímení, je hrudník otevřený, dobře dýchá a vše proudí tak, jak má. Tělo je plné sílya osobnost má výraznější projev, který vnímá i prodavačka. Rychle a ráda vás obslouží, neboť ji svou silou podněcujete beze slov. Síla, která z takového těla vychází je příjemná a takoví lidé jsou oblíbení a vyhledávaní.
Jak tedy na správné držení těla?
Odpověď je jednoduchá. Když se podíváte na sebe z boku do zrcadla, měla byste mít v jedné rovině ucho, rameno, kyčelní kloub a vnější kotník. Jakmile se takto vyrovnáte, okamžitě získáte pocit – jako byste povyrostli, lépe se dýchá a cítíte se veselejší.
Břicho trpí (a my s ním :-)
Špatným postojem a následně chůzí přichází svalstvo vašeho těla o přirozený „výcvik“. Zejména svalstvo na břiše. Stává se ochablým a nepružným, poddává se tlaku útrob a vyklenuje stěny břišní vpřed.
Trénujte chůzi
Stará dobrá rada s knihou na temeni platí. Opatrně si ji položte na hlavu a vykročte. Vykročte tak, že nasadíte první pohyb kroku do hlubokého svalstva zad a kříže. Teď již téměř přirozeně přidejte vznosné nesení hlavy a hrudníku (s knihou to ani jinak nelze :-). Kráčejte zprvu pomalu a trénujte co nejčastěji. Až se budete cítit v tomto kroku jisti, zrychlujte chůzi.
Ano, jste to Vy
Pravidelný nácvik se po nějaké době stane pro vás přirozeně samozřejmý a za krátký čas se sama budete divit, jak jste mohla dříve chodit (a stát) jinak.

A až někdy zahlédnete svůj odraz letmo ve výloze na ulici, nepoznáte se … „Ano, jste to Vy .. jen s chůzí gazely…“