Jste průměrem pěti lidí, s nimiž trávíte nejvíc času!

Tuto větu jsem objevila v mé oblíbené knize „Jak dělat, co vás baví, a dostat za to zaplaceno“, kterou jsem zde na blogu již jednou zmiňovala (v článku o Picassovi). A stejně jako „Picasso“ měla i tato myšlenka na mě ohromný vliv.
Přestože je to kniha o práci, podnikání a o penězích, vnímám tuto větu jako univerzální a obecně platnou a lze ji aplikovat na jakoukoliv oblast ve vašem životě. O co jde? Cituji z knihy:

„Pokud se pyšníte tím, že vás peníze nezajímají, s velkou pravděpodobností také žádné mít nebudete. Důležité zde je, co vám připadá normální. A na to, co je pro vás normální, má značný vliv vaše sociální skupina.“

Jste průměrem pěti lidí, s nimiž trávíte nejvíc času. 

rychle sipy

Udělejte si malý experiment. Sečtěte příjem pěti lidí, s nimiž trávíte nejvíce času. Potom výsledek vydělte pěti, abyste získali průměr. Bývá typické, že váš příjem se poměrně dost blíží právě této částce.
Myšlenky, zvyky a názory lidí, kteří nás každodenně obklopují, mají výrazný dopad na náš způsob myšlení i na naše očekávání od života.

pet lidi

Modelová situace (není moje … je to jen kresba :-)
Vždycky je nejnázornější, když si situaci nakreslíte. Zkuste si figurky vašich pěti lidí nakreslit přesně v tom poměru, jak velký objem prostoru a pozornosti ve vašem životě zabírají.
Pak se pokuste odhadnout jejich příjmy:
Maminka v důchodu – 10.000,- Manžel – 25.000,- Frustrovaný kolega – 20.000,- Kamarádka na pracovním úřadě – 6.500,- Dcera na studiích – 0,-
Váš průměr vychází na 12.300,- Kč.

Pokud to se zlepšením své finanční situace myslíte vážně, je třeba přemýšlet o rozšíření svého sociálního okruhu o lidi, kteří přinesou nové názory, podněty, nový (bohatší a velkorysejší) způsob myšlení.
Nejde o to, přestat věnovat čas své mamince, ale vnést do svého života i jiná přesvědčení, než může mít vaše kamarádka, která bere podporu v nezaměstnanosti a obviňuje ze své situace politiky a všechny úspěšné podnikatele nazývá zloději a podvodníky.

A tím jsem se i plynule přenesla k tomu, že vašich pět lidí nevypovídá jen o vašich financích, ale i o postojích a názorech. Jen těžko se lze vymanit ze situace, kterou byste rádi změnili, když necháte na sebe působit (stále stejnou) ohromnou sílu přesvědčení vašich pěti nejbližších.
Stejně jako je to v televizních seriálech … I do vašeho života je třeba nechat vstupovat nové hrdiny.